Sonuç

Araştırma süreci

Ayrıntılı sonuçlar

Bilimsel yayınlar

 

Geniş kapsamlı bir gıda bilimsel araştırması çerçevesinde alınan kokulu yonca (diğer bir adıyla çemenotu) tohumları konsantresinin ve mikro gıda maddelerinin saç dökülmesine ve saç büyümesine etkileri araştırılmıştır. Kokulu yonca tohumları harici kullanımlık olarak yüzyıllardan beri saç büyümesini destekleyen özellikleriyle bilinmekteydi. Kokulu yonca tohumları bugün için bayağı başarılı olarak gıda tamamlayıcı madde olarak kullanılmaktadır.

Araştırma çerçevesinde incelenen ürün, kokulu yonca ve mikro gıda maddesi saç kapsülleridir (Bockshorn + Mikronährstoff Haarkapseln). Bu ürün, mikro gıda yani besin maddeleriyle zenginleştirilmiş kokulu yonca tohumları konsantresini ihtiva etmektedir. Burada sözü edilen mikro gıda maddelerinin arasında şunlar bulunmaktadır: B-Grubundan vitaminler, örneğin B1, B2, B6, Nikotinamid, kalsiyum, D-Pantotenat, biyotin ve folik asit, vitamin C ve E, çinko, bakır, selen ve iyot elementleri.

Araştırma uluslararası alanlarda kendini kanıtlamış Hamburg Enstitüsü "proDERM" tarafından yapılmıştır. Bu bilimsel araştırma, İngilizcesi "Good Clinical Practices" olan iyi kiliniksel uygulamalar prensipleri çerçevesinde "BioTeSys" enstitüsün idaresinde gerçekleştirilmiştir. BioTeSys enstitüsü, Hohenheim Üniversitesi bünyesinde biyolojik kimya ve gıda bilimi enstitüsüdür ve merkezi Almanya'daki Esslingen kentindedir. Araştırmayı yaptıran kuruluş, Arcon İnternasyonal Singen şirketidir.

   Yukarıya
 

Yukarıda bahsedilen bilimsel araştırma neticesinde, gıda tamamlayıcı bir madde olarak kokulu yonca artı mikro gıda maddelerinin alınması halinde, saç dökülmesine karşı kesin olumlu etkisi belgelenmiş bulunmaktadır. Araştırmaya katılan tıp dilinde Proband denilen test katılımcılarında saç büyümesi ve saç yoğunluğu belirgin bir ölçüde artmıştır.

   Yukarıya
 

Bilimsel araştırmaya toplam olarak yaşları 30 ile 67 arasında bulunan 60 gönüllü kişi katılmıştır. Araştırmaya deney amaçlı katılan bu 60 kişinin arasında 30 kadın ve 30 erkek bulunmaktaydı. Bu kadın ve erkeklerde hafif ile orta şiddette saç dökülmesi vardı. Araştırmaya katılan kadınlar erkeklere kıyasla belirgin oranda daha genç yaştaydılar. Kadınların yaşları ortalama 48,5 +/- 11 yaş şeklindeydi. Erkeklerin yaşları ise ortalama 54,4 +/- 11 şeklindeydi. Dolayısıyla araştırmaya katılan gönüllüler, normal halk ortalamasına uygun bir grup oluşturdular.

Araştırma kesinlikle bilimsel standart araştırma şartlarında gerçekleştirildi. Araştırma randomize yani probandların terapi şekilleri tesadüfi yöntemle belirlenerek yapıldı. Ayrıca araştırma, sonuçlara etki edilememesi için "doppelblind" şeklinde yani kullanılacak müstahzarın ve kullanacak probandın araştırma bitiminden sonra araştırma sorumlusuna bildirildiği türden bir araştırma olarak uygulandı ve plasebo kontrolü yapıldı. Araştırılan ürünün etkisini tam tespit edebilmek amacıyla, araştırmaya katılanların üçte biri tüm tedavi süresince plasebo aldı. Bu yöntemle hangi etkiler gerçekten kokulu yonca tohumu konsantresine bağlıydı ve hangileri sadece psikolojik sebeplere bağlıydı kesinlikle ayırt edilebildi. Kullanılan plasebo ve gerçek ürün araştırmaya katılan probandlar için ve onları tedavi eden dermatologlar yani cilt uzmanları için biribirinden farksızdı ("doppelblind"): Kullanılan plaseboya kokulu yonca tohumu aroması konulmuştu. Hangi probandın plasebo ve hangisi gıda tamamlayıcı madde alacağı, araştırmaya başlamadan önce tesadüf prensiplerine göre belirlendi ("randomize").

Araştırma altı ay sürdü. Araştırma süresince hem test edilen kişiler hem de kontrol grubuna dahil kişiler günde ikişer kapsül ürün aldılar. Alınan ürünler ya gerçek ürünlerdi veya plasebo ürünlerdi. Adına fototrikogram denilen foto analiz metoduyla iki ayda bir saç dökülme veya saç büyüme durumları kontrol edildi. Ayrıca araştırma bitiminde araştırmaya katılanlarla geniş kapsamlı bir soru anketi yapıldı. Bu anketin hedefi, saçlardaki değişiklikleri, tırnakların sağlığını, araştırmaya katılan gönüllülerin genel kanaatlerini ve alınan ürünün etki maddesi kombinasyonunu nasıl hazmettikleri hususlarını ortaya çıkarabilmekti.

   Yukarıya
 

Araştırma kapsamında kullanılan zenginleştirilmiş kokulu yonca tohumu konsantresinin etkisi, plaseboya kıyasla çok belirgin ölçüde daha yüksekti:

  • Foto analiz değerlendirmesi, alınan konsantreyle gerçekten belirgin ölçüde daha sık saç oluşturulması neticesine ulaşıldığını ispatlamıştır.

  • Probandların %82,9'u gerçek ürünü aldıktan sonra saç hacmi ve saç sıklığının arttığını belirttiler.

  • Ürünü alanların %74,3'ü saçlarının dayanıklılığının arttığını belirttiler.

  • Kadınlarda saçların yapılabilme ve taranabilme özelliğinde, saç kalınlığında, tepedeki saçların büyümesinde ve erkeklerde şakakların üstündeki bölgelerde saç sıklığında gerçek ürün, plasebo ürüne kıyasla belirgin bir ölçüde daha iyi bir neticeye ulaşmıştır.

  • Gıda tamamlayıcı madde alımı ayrıca tırnaklara ve cilde olumlu etki etmiştir. Bu alanda gerçek ürün, plaseboya kıyasla özellikle tırnakların sağlamlığı konusunda daha iyi neticeye ulaşmıştır.

  • Probandların takriben dörtte üçü, ürünü diğerlerine tavsiye edeceklerini ve almaya devam edeceklerini belirttiler.

   Yukarıya
 

Bu bilimsel araştırma, günümüze kadar şu bilimsel dergilerde yayınlanmıştır:

"Symposium Medical", (Medikal Sempozyum, sayı 8/2006), uluslararası standart yayın numarası: ISSN 0943-9250
"Kosmetische Medizin", (Kozmetik Tıp, 27.ci yıl, Dergi 4, 2006), uluslararası standart yayın numarası: ISSN 1430-4031

   Yukarıya